#enouQh BloQ
Stacks Image p697_n113
Klik på titel for at læse et bloQ-opslag. Vis alle opslag.
+

Du kan forvente, at vi afgør sagen inden for maksimalt 5 måneder...

27. marts 2018 landede brev fra Ankenævnet med overskriften 'Din sag om bidrag', og ikke overraskende har min tidligere samlever (pr. 16.2-2018)  anket afgørelsen fra Statsamtet. 

Jeg har modtaget afgørelse af 8. februar 2018. Jeg skal hermed påklage afgørelsen ... jeg vil bede om en redegørele over hvordan i er kommet frem til tallene. 

Hvor er det enkelt at trække en sag i langdrag! Og ikke bare én sag, men hele tre sager – på én gang! 1) betaling af børnepenge, 2) tilbagebetaling af min opsparing (civilstyrelsen, procesbevillingsnævnet, civilretten), udlevering af mine ting (fogedretten, nu i 2 omgange). 

Ovennævnet tre sager er ikke indbragt for de respektive instanser i 2015. I en lang periode søger jeg en aftale med min tidligere samlever og far til min datter en aftale, med min bonusfar som tovholder for korrespondancen. Og i en lang periode, ser det også ud til, at min tidligere samlever er indstillet på at indgå en aftale – en samværsaftale, betaling af børnepenge, tilbagebetaling af min opsparing. 

Jeg kan nu se, at korrespondancen alene er brugt på at trække sagerne i langdrag. Et forsøg på 'at købe tid', indtil jeg opgiver. 'Falder til patten' og accepterer hans 'tilbud' om fleksibelt samvær, 'sekretæropgaver' i forbindelse med samvær, at bytte børnepenge for husleje.

Marts + 5 måneder = august 2018. Og hvad så efter august 2018 – afhængig af udfaldet af afgørelsen? Tovtrækkeri i Udbetaling Danmark? En ny instans? 

I dag 27. marts 2018 lancerede Mai Merkado (K) 'den nye skilsmisseaftale', et lovforslag, som skal fremsættes i efteråret og efter planen træde i kraft 1. april 2018. Aftalen har generelt fået positive ord med på vejen fra politisk hold og fra de forskellige organisationer. 

Mai Mercado: Man har rigtig gode muligheder for at chikanere den anden i det nuværende system.
– Politikken, 27. marts 2018 

I mit tilfælde lykkedes det forholdsvis hurtigt at få en aftale på plads omkring samvær, dog en aftale min tidligere samlever udfordrede i 2016-2017, og som heldigvis faldt ud til min datters fordel – men alligevel! Jeg tvivler på, at 'den nye skilsmisseaftale' ændrer noget for kvinder i min situation! 

Di 💋 
#enouQh 
#enouQh.com