#enouQh BloQ
Stacks Image p697_n113
Klik på titel for at læse et bloQ-opslag. Vis alle opslag.
+

Jo længere de kan gå uden at blive stoppet...

Berith Siegumfeldt, psykologisk rådgiver og foredragsholder, forholder sig i sit blog-indlæg til Peter Madsen-sagen. 

Berith gennemgår flere af Peter Madsens forklaringer og kobler dem sammen med sin viden om narcissisme og psykopati. Hun skriver bl.a.:  

Det psykopatiske træk ligger i underlaget. Psykopater arbejder stille og alene hen imod virkeliggørelsen af deres egne behov og egen fantasi  Udadtil er de verdensmennesker, som høster stor anerkendelse, og de er uovervindelige. Mange beundrer dem. Det gør dem i stand til at prøve flere og flere grænser af. Jo længere de kan gå uden at blive stoppet, jo længere går de. 

Jo længere de kan gå uden at blive stoppet, jo længere går de... derfor har jeg også måttet igennem 8 instanser for at få min tidligere samlever til at indgå en aftale om samvær, betale børnepenge, tilbagebetale min opsparing og udlevere mine ting. Hvorfor bliver han ved, ved og ved? Fordi det INGEN konsekvenser har, INGEN straf, tværtimod booster det hans selvværd. Han elsker kampen, magtdemonstrationen, og forventer, at jeg opgiver. 

Uanset udfaldet, har han 'vundet'. Han har brugt mig og det danske system til at føde hans narcissistiske ego i nu over 3 år. Den eneste flueben vi har landet, er en aftale om samvær, en aftale han allerede har udfordret én gang og selvfølgelig kan gøre igen, når han trænger til ny næring.

Afgørelsen fra Statsamtet vedr. børnepenge har han anket – efter at have formået at trække sagen i langdrag i små 3 år. Forventer afgørelse, inden for 5 måneder! Sagen om tilbagebetaling af min opsparing er berammet til medio maj, det samme med runde to i Fogedretten. 

Sagen om ubåds-Madsen er selvfølgelig langt mere ekstrem!  

Berith Siegumfeldt fortæller: 

Nu spørger anklageren ind til, hvad der sker i det tidsrum, inden Nautilus igen dykker ned under havets overflade. Der ligger ubåden stille i en lille time. 'Jeg synes, vi mangler noget meget vigtigt, nemlig hvordan jeg har det på det her tidspunkt. Og jeg ved godt, at du måske ikke vil høre det', siger Peter Madsen henvendt til anklageren. 

Her er den typiske narcissist. Kim Wall har fået al empatien og opmærksomheden i for lang tid. Nu vil narcissisten være i centrum, og bruger et typisk narcissistisk greb: Offerrollen. Det er synd for mig. Det kan godt være, at der er sket noget frygtelig uheldigt, men nu skal vi også huske, at jeg kom i en uoverskuelig situation. 

Offerrollen kan jeg nikke genkendende til. Min tidligere samlever formulerede det 'jeg er jo bare en ost, og verden er fuld af rotter'. 

Du kan læse hele Berith Siegumfeldts spændende blog-indlæg om Peter Madsen-sagen her. 


#enouQh.com