My Story
Stacks Image p511_n113
Stacks Image 621
Da jeg var 17 var jeg ustoppelig. På kanten af 30 mødte jeg en narcissist! Med hjælp fra familie og venner har jeg arbejdet mig gennem 8 instanser i et forsøg på at slippe fri af en narcissist økonomiske og psykiske spændetrøje.
Diana
Hej, jeg hedder Diana. Jeg blev hentet hjem fra UK, Brighton, hvor jeg boede med min kæreste og far til min datter, af min veninde, som kunne mærke, at der var 'noget' galt. To gange rejste hun til UK for at hente mig hjem. Anden gang lykkedes det hende at overtale mig. Jeg rejste med en kuffert i den ene hånd og min datter i den anden.

I Danmark blev jeg indlagt på psykiatrisk hospital, hvor jeg opholdt mig de følgende to måneder. Igennem flere år blev jeg udsat for min kærestes narcissistiske opførsel. Jeg lærte på den hårde måde, at du aldrig kan tilfredsstille en narcissist, uanset hvor meget du prøver! Den eneste tak du får er skyld – med skyld på. Til sidst blev det for meget og jeg brød sammen. Heldigvis følte min veninde det på distancen!

Vi har alle brug for engle i vores liv. Min veninde er min engel.

Forestil dig, at du om dagen går rundt i konstant alarmberedskab og leder efter tegn der skal fortolkes og forstås! Og om natten kan du ikke sove for tankekaos. Sådan var mit liv – dag ud, dag ind.


Tilbage i Danmark brugte jeg de næste tre år på at slås med min x i 8 forskellige instanser: Statsamtets afdeling for samvær, Statsamtets afdeling for børnepenge, Civildirektoratet, Proces-ankenænvnet, Civilretten, Fogedretten, Udbetaling Danmark, Ankenævnet.

Kort før jeg rejste til Danmark, overlod jeg min livsopsparing til min 'x'. Aftalen var, at han skulle betale mig den tilbage, når jeg var i Danmark. Det gjorde han ikke. Jeg måtte gennem Civildirektoratet, Procesankenævnet og Civilretten.

Han ønskede samvær med sin datter på en aftale, hvor han kunne komme, forbi, når det passede i hans planer. Jeg måtte gennem Statsamtet for at få en aftale.

Første gang dukkede han ikke op. Anden gang mødte han op med sin x som bisidder. Tredie og fjerde gang vi mødtes i Statsamtet, ønskede han samværet ændret.

Han nægtede at betale børnepenge. Sagen blev indbragt for Statsamtet i april 2015. Først i februar 2018 når Statsamtet frem til en afgørelse. 7. juli 2016 skriver Statssamtet bl.a. 'Vi beklager meget, at din sag endnu ikke er færdigbehandlet. Den lange sagsbehandlingstid skyldes blandt andet, at vi ikke finder, at… har reageret på vores breve fra bidragskontoret sendt til hans postadresse!

Statsamtets afgørelse pr. 2018 har han anket. Ankenævnet skriver 'Vi behandler sagen så hurtigt som muligt. Du kan forvente, at vi afgøre sagen inden for maksimalt 5 måneder regnet fra dagen, vi modtag klagen.'

Han tilbageholder mine ting og møbler i et forsøg på at genvinde kontrol over mig psykisk og økonomisk. Via Fogedretten modtager han en liste med 90 konkrete ting, personlige ejendele og kostumer til erhvervsshow, som han indvilliger i at udlevere. 'Jeg har faktisk lige inden mødet, entreret med et fragtselskab…det bliver også rart at komme af med alle hendes ting, da min bil ikke kan stå i garagen.' fortæller han til Fogedretten.

Jeg fik udleveret ca. halvdelen af mine ting, resten tilbageholdes fortsat. Fogedretten har på min foranledning genoptaget sagen!

Jeg må her efter tre år stadig slås for retfærdighed!

Giv ikke efter. Giv ikke op. Fortæl din historie. Det gør jeg – med min genfundne fightervilje, og ikke mindst med hjælp fra mine venner og familie. En hyggelig aften foran pejsen med et glas rødvin… sætter jeg det sidste punktum.

Da jeg var 17 var jeg ustoppelig. På kanten af 30 mødte jeg en narcissist! 10 år efter må jeg arbejde mig gennem 8 instanser – for at slippe fri af en narcissist økonomiske og psykiske spændetrøje.

Jeg arbejder på at komme tilbage for fuld styrke, selvom stormen endnu ikke har lagt sig.

Jeg blev hentet til Danmark fra UK af min veninde Katja, som var show-danser i de tidlige år i den show-virksomhed jeg skabte, men opgav, da jeg mødt den mand, jeg troede var min soulmate, og da jeg fødte min datter. I stedet endte han med at blive års kamp for økonomisk løsrivelse og retfærdighed.

Vi har alle brug for engle. Tak Katja, min engel.


Your life is your story.
Write well. Edit often.
– Susan Statham

Dette er min historie, hvad er din?

Diana

Hi, my name is Diana. I was brought home from UK, Brighton, where I lived with my boyfriend and father to my child, by a good friend who sensed that something was wrong. My friend traveled twice to UK to bring me home but failed the first time. Second time she succeeded convincing me to travel home with her.

Back in Denmark I was admitted to a psychiatric hospital where I stayed for two months. For several years I have been exposed to my boyfriend's disruptive behaviour. You can never satisfy a narcissist no matter how hard you try. The only thank you you'll ever get is blame. Finally it became too much and I broke down. Luckily for me my friend could feel it from the distance.

We all need angels in our lives!

Imagine walking around alert all the time looking for signs to decipher – whenever you walk out your door! That was my life.

Back in Denmark I spend three years fighting for my rights in 8 different 'courts': I trusted my x and father to my child my life savings just before I left UK. The deal was he would pay them back once I was back in Denmark. He didn't. He refused to pay child care and wouldn't disclose my personal belongings — trying to gain control over me again using physical and economic violence.

I am is still fighting in the courts almost 3 years after I moved back to Denmark with my child.

Don't give in. Don't give up. Tell your story. I will — shout it out loud. With the help of my recovered fighting spirit. With a little help from my friends. On a cozy night with a bottle of red wine in front of the fireplace... I write the last sentence.

When I was 17 the world couldn't stop me. When I was mid 30 I met a narcissist! I'm still working my way back even though it's windy! Ready to take my life back.

I was brought her back to Denmark from UK by my friend Katja who worked as show dancer in the early years of the company that I shaped but gave up when I met mr. Narcissist and gave birth to my daughter.

We all need angels… Thank you Katja. My angel.


Your life is your story.
Write well. Edit often.
– Susan Statham

This is my story. What's yours?

Diana

#enouQh.com