The Asshole
Song
00:00
/
00:00
Done
(Through with you)
00:00
/
00:00
Jeg kommer igen
(Danser med drenge)
00:00
/
00:00
Oplysningerne her på siden finder du også under forummet på forsiden.
PSYKISK VOLD

Desværre er psykisk vold langt mere skadelig, end vi går og tror.

Mennesker, der bliver udsat for systematisk ydmygelse, nedgørelse og kontrol af fx en kæreste, kan få skader, der varer i mange år eller resten af livet. De betaler en meget høj pris.

Omvendt slipper gerningsmanden for at skulle stå til ansvar for de skader, han har påført et andet menneske.

– Danner
INGEN STRAF

Ca. 33.000 kvinder bliver årligt udsat for partnervold. 2.000 af dem kommer på krisecenter.

Man kategoriserer vold i 5 former: fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk og materiel vold. 95 pct. af kvinderne på landets krisecentre har været udsat for psykisk vold, 80 pct. for fysisk vold.

Psykisk vold er kriminaliseret blandt andet i straffelovens § 260 om ulovlig tvang og § 266 om trusler.
Men ingen bliver dømt.

– LOKK og Justitsministeriet
NARCISSISME

Følelser og mønstre kan vi arbejde med, men personlighedstræk er meget svære at ændre. Det ville kræve års terapi.

Men det er i det hele taget svært at trække en narcissist til psykolog, for hvorfor skulle man det, hvis det er resten af verden, den er gal med?

– Trine Christina Copty, psykoterapeut
(Artikel i Berlingske)
Stacks Image p580_n18
NY E-BOG & BOG

Hjælp barnet ud af narcissistens magt

Læs mere på Berith Siegumfeldts
hjemmeside.
Stacks Image p580_n30
HENDES VERDEN UGE 46

I Hendes Verden nr. 46 2018 finder du journalisten Mette Bennike's interview med Diana Wøhler, grundlægger af www.EnouQh.com. Foto af Jacqueline Fluri.

Artiklen har efterskrift af
Berith Siegumfeldt, psykologisk rådgiver og ekspert i narcissisme.
Stacks Image p580_n309
E-BOG

Bogens giver dig ett indblik i en psykopatisk narcissistisk x-kærestes psykologiske spil, og en verbal lussing til et system, der i højkonfliktssager kommer til kort.

Læs anmeldelsen.
Stacks Image p580_n24
BOG

Den svære kærlighed
– om narcissisme og parforhold


Christina Coptys bog kan købes hos bl.a.
Lindhart og Ringhof og Bog & Idé som lydbog.
Stacks Image p580_n51
DEFINITION PÅ PSYKISK VOLD

Læs mere på levudenvold.dk

Psykisk vold i nære relationer er gentagne handlinger, som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer.

Handlingerne kan ske i affekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse.
Stacks Image p580_n337
FRIVILLIGHED

EnouQh.com drives af frivillige kræfter, der ønsker at gøre en forskel og sætte psykisk vold på plakaten.

Det ønsker vi, fordi vi har mærket konsekvenserne ved psykisk vold – enten på egen krop, i familien eller omgangskredsen.

Psyk vold ødelægger mennesker!

Med kærlig hilsen
Diana Wøhler
plakats.dk
– er pt det økonomiske fundament for EnouQh.com, og bidrager derudover med 20% af overskuddet for hver solgt plakat til voldsramte kvinder.

Vil vil gerne booste aktiviteterne på EnouQh.com og tager derfor med kyshånd mod enhver hjælp, både praktisk og økonomisk, eller fortæl DIN historie, som hjælp for andre. Send os en mail, hvis du gerne vil være med til at sætte psykisk vold på plakaten.
Stacks Image p580_n334
UDSAT FOR
PSYKISK VOLD?


Hotline: Tlf. 70 20 30 82

Læs mere på
levudenvold.dk's hjemmeside – og læs om de forskellige former for vold.
Stacks Image p580_n55
Vi bruger 90% af vores energi på de mest giftige mennesker i vores liv. Vi giver vores bedste energi til de værste mennesker, og vi giver vores ingen-energi til de bedste mennesker i vores liv. Vi har brug for at vende paradigmet 180 grader.

Se videoen.
Stacks Image p580_n60
Gift med en sociopat – læs den personlige beretning i kategorien: Din historie – min historie.

Kunne du tænke dig selv at bidrage med en historie, så tilmeld dig forummet. Du må gerne være anonym.
ER DIN KÆRESTE PSYKOPAT?
Score:
0: Nej
1: Delvist
2: Ja

Er din kæreste, chef, forælder – mere end almindeligt:
Veltalende og charmerende
Egocentriske og selvovervurderende
Konstant behov for spænding og nye impulser
Let ved at lyve og bortforklare
Bedragerisk og manipulerende
Ingen skyldfølelse og anger
Svagt og overfladisk følelsesliv
Manglende indlevelsesevne og empati
Snyltende livsstil
Opfarende, aggressiv og ringe selvkontrol
Promiskuøs livsstil (hurtige forhold og utroskab)
Tidlige adfærdsproblemer (før 12 års alderen)
Kort tidshorisont. Ingen langsigtet planlægning
Impulsiv
Ansvarsløs som forælder
Mange skilsmisser og mislykkede forhold
Ungdomskriminel (før 15 års alderen)
Ny kriminalitet under prøveløsladelse
Manglende ansvar for egne handlinger
Flere forskellige former for kriminalitet
,0
[sprg1] + [sprg2] + [sprg3] + [sprg4] + [sprg5] + [sprg6] + [sprg7] + [sprg8] + [sprg9] + [sprg10] + [sprg11] + [sprg12] + [sprg13] + [sprg14] + [sprg15] + [sprg16] + [sprg17] + [sprg18] + [sprg19] + [sprg20]
Tag testen og noter scoren og få svaret her. Se også psykologens forklaring i videoen på siden.
www.EnouQh.com

En kvart million kvinder skønnes årligt at være udsat for psykisk vold. Det er 4 gange så mange som mænd.

#EnouQh ønsker at sætte psykisk vold på plakaten, derfor dette forum, hvor vi samler viden, holdninger og debat.I 2019 går #EnouQh landevejen med et spændende arrangement. Vi ønsker at sætte fokus på den psykiske vold hos hr. og fru Danmark og ikke mindst hos vores ungdom.

For at komme den psykiske vold til livs, er vi nødt til at tale om den psykiske vold – også selvom det gør ondt!

Derfor er Diana, stifter af EnouQh.com, gået i gang med at skrive sin personlige historie, der bevæger sig gennem 7 forskellinge instanser, og 8 eller 9 inden alle 4 sager er afsluttet! I Dianas tilfælde er den 'usynlige' vold gennem flere hundrede bilag nemlig blevet synlig!

I mellemtiden, så følg med på EnouQh.com og bidrag gerne med input. Alle input er velkomne, og vi behøver ikke være enige! Debat handler jo primært om at få vendt synspunkter og blive klogere!

Vi mødes her og på landevejen.
Stacks Image p580_n339

Tak til

Følgende har bidraget med samtale, support, feed back og inspiration i forbindelse med etablering af www.EnouQh.com.

Charlotte Linderberg Larsen
Roshanak Moerefi
Mette Storm
Stacks Image p580_n473

#EnouQh's målsætning

Sætte psykisk vold på plakaten ved at:
  • Skabe en portal, med viden på området
  • Skabe en portal, hvor ofre og pårørende kan finde information.
  • Skabe en portal, hvor konsekvenserne af psykisk vold belyses
  • Skabe et aktivt forum, hvor alle, som har lyst og holdning, kan deltage i debatten.
  • Arbejde for, at psykisk vold straffes
  • Deltage i debatten om psykisk vold online, på hjemmeside og i forum
  • Via events på landevejen, at møde hr. og fru Danmark og skabe debat om psykisk vold
  • Etablere Danmarks største portal / forum med fokus på psykisk vold!
Hvis vi ikke straffer psykisk vold, så anerkender vi heller ikke ofrene for den psykisk vold og dermed de konsekvenser det har! Bl.a. derfor er det vigtigt, at vi i Danmark får en lov der forbyder psykisk vold, og at loven efterfølgende udmønter sig i en straf til de som overtræder loven.
Vi ønsker at www.EnouQh.com bliver en portal / et samlingssted, hvor man kan søge viden på området, og et supplement til de etablerede organisationer som f.eks. Lev Uden Vold, Danner, Dansk Kvindesamfund, diverse teurapeuter, foredragsholdere, coaches m.fl., som arbejder med emnet.
Hver især kan vi gøre en forskel. Sammen kan vi skabe forandring!
Skift baggrund
Stacks Image p571_n524